Hoge kwaliteit
Hoge standaard

Kwaliteit en Regelgeving

Kwaliteitsmanagement is een belangrijk onderdeel van ons bedrijfsbeleid. AE Industries hecht veel waarde aan een hoge kwaliteit van haar producten en diensten, maar ook aan de continue verbetering van interne processen. Deze worden gegarandeerd door vakkundig personeel in combinatie met innovatieve ERP-oplossingen. Binnen dit kader zijn er binnen de EU een aantal richtlijnen en verordeningen.

EU-regelgeving voor chemische elementen REACH (EC) No. 1907/2006

REACH is de Europese chemicaliënwetgeving inzake registratie, evaluatie en autorisatie van chemicaliën.

Aangezien AE Industries zelf geen chemische materialen of stoffen vervaardigt of invoert in de EU, classificeert REACH AE Industries als een zogenaamde "downstreamgebruiker". Dit betekent dat de registratieplicht uit de REACH-regelgeving niet direct kan worden toegepast op AE Industries als groothandel in kleine elektrische auto-apparatuur. Desalniettemin hebben we al onze leveranciers geïnformeerd over REACH en gevraagd om te voldoen aan al hun verplichtingen, waaronder de registratievergoeding, die voortvloeien uit de regelgeving.

AE Industries monitort voortdurend de zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in onze producten. Onze producten bevatten geen zeer zorgwekkende stoffen boven de door ECHA aangegeven drempelwaarde die is vermeld in de kandidatenlijst (251 stoffen volgens de laatste SVHC-kandidatenlijst, bijgewerkt op 27 juni 2024).

PAH (polycyclische aromatische koolwaterstoffen)

PAH in overeenstemming met de verordeningen EC 1272/2013 van 6 december 2013 met betrekking tot de wijziging van bijlage XVII van de verordeningen (EG) nr. 1907/2-6 (REACH).

Op basis van de geverifieerde informatie kondigen we aan dat, voor zover wij weten, onze producten in overeenstemming zijn met de PAH-regelgeving en geen stoffen bevatten die onderworpen zijn aan de verbodsbepalingen die zijn vermeld in bijlage XVII bij verordeningen (EG) nr. 1907/2-6.

EU-regelgeving voor de beperking van gevaarlijke stoffen RoHS (EC) nr. 2011/65 / EU

De RoHS (Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen) is een Europese richtlijn die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur aan banden legt. AE Industries vindt het belangrijk om te voldoen aan de RoHS-richtlijn en de laatste update (EU) 2015/863. De stoffen binnen de richtlijn mogen alleen voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur als ze onder de hieronder vermelde maximale concentratie (gewichtspercentage) van het homogene materiaal blijven:

• Lood (0,1%)
• Mercurius (0,1%)
• Cadmium (0,01%)
• Zeswaardig chroom (0,1%)
• Polybroombifenylen (PBB's) (0,1%)
• Polybroombifenyleenethers (PBDE's) (0,1%)
• Bis (2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP) (0,1%)
• Butylbenzyl ftalaat (BBP) (0,1%)
• Dibutylftalaat (DBP) (0,1%)
• Diisolutyl ftalaat (DIBP) (0,1%)

AE Industries verwerkt alleen producten waarvan haar leveranciers verklaren te voldoen aan de RoHS-richtlijnen voor zover zij dit kunnen verifiëren.

De volgende producten voldoen niet aan deze richtlijn:

CWT-9001       DCWT-9002     AET-9001         CWT-9003SD-2         SGRS-1
CWT-9002       DCWT-9003    AET-9002        CWT-9003SD             SGRS-2
CWT-9003       DCWT-9004    AET-9003                                             SGRS-3 
CWT-9004                                AET-9004                                             SGRS-4
CWT-9005

Automechanika 2024

Wij zullen er ook weer zijn!

Lees meer

Aluminium stekkers & stekkerdozen

Niet nieuw in ons programma, maar de moeite waard om een keer onder de aandacht te brengen

Lees meer

Vendor Managed Inventory (VMI)

U hoeft zich niet bezig te houden met voorraden.

Lees meer

Klant-specifieke verpakking

AE levert producten verpakt in de eigen individuele verpakking van de klant.

Lees meer

Order Fullfilment

AE Industries neemt alle logistieke activiteiten van u over.

Lees meer

Final Sale

Kijkt u even naar de nieuwe artikelen die we hier toegevoegd hebben. Sommige items zullen goed van pas komen in deze tijd van het jaar!

Lees meer

Nieuw in ons programma

Een aantal van de recent toegevoegde artikelen

Lees meer

NEN-EN-ISO 9001:2015

Certificering verlengd!

Lees meer